Vấn đề hôm nay

Lương tối thiểu vùng 2021: Đa số thành viên Hội đồng tán thành phương án không điều chỉnh

Kết thúc phiên đàm phán lần 2, có 9/13 thành viên Hội đồng Tiền lương đồng thuận với không điều chỉnh lương tối thiểu 2021. Đại biểu của Tổng LĐLĐ không tham gia bỏ phiếu.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1596655179 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1596655179 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO NGÀY 05/08: COVID-19 là "động lực" để thay đổi

Covid-19 lại đang thúc đẩy mọi việc theo hướng mọi thứ chuyển sang mô hình online và công nghệ hóa, ép các doanh nghiệp phải chuyển đổi số mạnh mẽ hơn giai đoạn trước.