Diễn đàn kinh tế

Xây dựng 5.000 km cao tốc: Băn khoăn tiêu chí lựa chọn khu vực đầu tư

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng mạng lưới đường cao tốc là quyết tâm rất lớn của Chính phủ, với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 5.000km đường cao tốc.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1618482853 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1618482853 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Ì ạch cải tạo chung cư cũ (KỲ I): Bức xúc đã lên đến đỉnh điểm

Tại Hà Nội, việc cải tạo chung cư cũ suốt 2 thập kỷ qua diễn ra rất chậm, chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra do ba nhóm lợi ích chưa thống nhất được gồm: Người dân, doanh nghiệp, thành phố.